ZOLiRM POZNAŃ

KAMPANIA SPOŁECZNA

W Polsce 1,5 mln  osób rocznie trafia do szpitali psychiatrycznych. Znaczna część pracy psychiatrów zostaje zniweczona przez negatywną postawę społeczeństwa wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. W oparciu o negatywne stereotypy pojawiają się: niezrozumienie, stygmatyzacja, wykluczenie.

Na zlecenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu oddział w Owińskach mieliśmy przygotować lokalną kampanię społeczną zmieniającą postawy wobec osób zmagających się z chorobami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, niesamodzielnością i problemami starszego wieku. Nasza akcja szybko jednak zyskała ogólnopolski zasięg, zaangażowały się w nią krajowe media (np. reportaż i wywiad w radiowej Trójce), przyłączyli się do nas aktorzy, muzycy, celebryci.

Główną osią całej akcji była komunikacja m.in. w:  lokalnej TV, Internecie, outdoorze i na ulotkach osnuta wokół motywu zrywania z CHORYMI SŁOWAMI i przestawiania się na ZDROWE MYŚLENIE. Ambasadorami tej zmiany stali się sami poznaniacy – teaserowym spotem zachęciliśmy ich do przyjścia na event, na którym mieli możliwość wzięcia udziału w nagraniu „Manifestu zdrowego myślenia”. Stworzony wraz z gwiazdami film emitowany był w TV. 

Trudno oczekiwać zmiany postaw bez odpowiedniej edukacji, dlatego na dedykowanej stronie pojawiły się artykuły, a przede wszystkim – gotowe do pobrania lekcje dla 4 różnych poziomów nauczania. Zawierały one plan metodyczny i niezbędne materiały – dla zerówek stworzyliśmy np. ilustrowane opowiadanie. Nagraliśmy nawet lekcje pokazowe! Dla naszych współtworzonych ze specjalistami materiałów zyskaliśmy poparcie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a korzystały z nich przedszkola i szkoły z całej Polski!

Edukowaliśmy także urzędników oraz pracowników banków i punktów usługowych – po ukończeniu e-learningu zwiększającego empatię i zrozumienie dla „trudnych” klientów otrzymywali oni naklejkę-certyfikat informującą, że stworzyli właśnie w danej placówce Strefę Zdrowego Myślenia.

Przeprowadziliśmy wiele działań dodatkowych – np. wystawę zdjęć wykonanych przez pacjentów ZOLiRM (i obrobionych przez artystów z poznańskiej ASP), integracyjne pikniki dla pacjentów, ich rodzin i okolicznych mieszkańców czy konferencje dla lekarzy. 

W „standardowej kampanii społecznej” zazwyczaj po prostu komunikuje się treści, licząc, że ktoś je zauważy i, jak dobrze pójdzie, przemyśli. My postawiliśmy na konkretne, mocne narzędzia do zmiany postaw – pod tym kątem przygotowywaliśmy nawet te „drobne”, jak ulotka z naklejonym frontem wymagającym użycia siły, by dotrzeć do całości komunikatu – pozwalająca fizycznie odczuć, jak trudno jest zerwać z „chorymi słowami”…

Chcesz zobaczyć więcej podobnych case’ów? Kliknij maksymalnie 5 interesujących Cię tagów, a potem FILTRUJ!
#EVENT
#FILM
#FOTOSESJA
#OUTDOOR
#PLANOWANIE KAMPANII
#SCENOGRAFIA
#SOCIAL MEDIA
#STRATEGIA
#WWW
filtruj